De pelgrimswandeltocht door het mooie Brabantse landschap

Het bestuur

Jan Groenen

Voorzitter

Marco Paulussen

Penningmeester en Secretaris

Jacco van der Net

Lid (verantwoordelijke voor de route)