De pelgrimswandel en fietstocht door het mooie Brabantse landschap

Het bestuur

Jan Groenen

Voorzitter

Marco Paulussen

Penningmeester en Secretaris

Jacco van der Net

Lid (verantwoordelijke voor de route)

Hier vind u het jaarverslag van Camino Brabant over het boekjaar 2022 

Jaarverslag Stichting Camino Brabant 2022

Jaarverslag Stichting Camino Brabant 2023