De pelgrimswandel en fietstocht door het mooie Brabantse landschap

Kapel Missiehuis Heilig Hart 1